Vystavení účtenky či rezervace

  Pokladní aplikace Žádné komentáře

Základní práce s pokladnou probíhá na první obrazovce, která je rozdělena do 3 sloupců.

První sloupec

První sloupec obsahuje seznam všech položek na skladě a v této množině je možné hledat fulltextově či čtečkou (stačí napípnout produkt). Před vyhledávacím polem je název množiny, ve které se vyhledává. Dostupné = vyhledává v produktech, které jsou skladem pro danou pokladnu, resp. skladech k ní přiřazených a nejsou v rezervacích .  Rezervace = Vyhledává v produktech v rezervacích. Skladem = Skladem jsou položky v součtu Dostupné + Rezervace. Vše = všechny skladové položky vč. těch vyprodaných.

Jaký je rozdíl mezi Dostupné a Skladem?
Skladem můžete mít např. 5 kusů nějakého produktu. Pokud je však rezervace na 5 kusy a více, tak položku najdete ve filtru Skladem či Rezervace (resp. Vše), ale nenajdete ji v Dostupné, neboť jsou všechny kusy skladem rezervované a položka není co do evidence dostupná. Hledání v tomto filtru zabrání prodeje něčeho, co fyzicky je na prodejně, ale z pohledu skladové evidence je již rezervované pro jiné objednávky.

Položky v prvním sloupci mají na začátku 3 čísla nad sebou – bílé, červené, zelené. Bílé ukazuje položky skladem. Červené ty, které jsou v rezervaci. Zelené ty, které jsou dostupné k prodeji. Po kliknutí na toto číslo dostanete detailní rozpad skladovosti dané položky.

Kliknutím na zelené „+“ přidáte položku do účtenky, tz. do druhého sloupce.

Druhý sloupec

Druhý sloupec obsahuje na začátku číslo dokladu, následně ikony
Vlastní položka = položka, která není produktem. Např. pokud chcete prodat servisní úkon, prácí, nebo cokoliv, co nemáte ve skladové evidenci, atp.
Prodej poukazu = Pokud přijde zákazník pro dárkový poukaz, zde mu snadno vytvoříte nový. Kód můžete zadat a nebo klikněte na kolečko a systém jej vygeneruje.
Koš = slouží pro smaznání otevřeného dokladu (např. pokud vše naklikáte a zákazník si nákup rozmyslí)

U položek v druhém sloupci můžete měnit kusy ihned v přehledu, případně další atributy kliknutím na ikonu „„, kde je možné položku odebrat a nebo upravit. V úpravě můžete zadat slevu v % na danou položku, poznámku či seriové číslo (šarži).

Třetí sloupec

Ve třetím sloupci vidíte název firmy a pokladny. Vedle toho ikonu pro uzavření pokladny (děláte na konci dne) a ikonu pro přepnutí (přepne aktivní pokladny)

Dále celkovou cenu objednávky. Pod ní můžete vybrat zákazníka a přiřadit ho k dokladu. Zákazník pak uvidí ve svém profilu všechny své nákupy a vy jeho taktéž.

Tlačítko „% sleva“ slouží pro plošnou slevu v procentech pro celý doklad. Slevu na položku máte popsanou výše přes úpravu položky.

Tlačítko „Poznámka“ slouží pro zadání poznámek k dokladu. Pole „Poznámka“ se zonbrazí na tisku dokladu. Pole „Skrytá poznámka“ slouží jen pro vačí interní evidenci a zákazník jej nikdy neuvídí.

Následně můžete vybrat platební metodu. Je možné vybrat i kombinaci, kdy zákazník zaplatí např. 1000 Kč hotově a zbytek kartou. Pokud uplatňuje poukaz, je k tomu zde speciální tlačítko. Do jedné objednávky je možní uplatnit více poukazů.

Na samotném konci je potvrzovací tlačítko „Vystavit doklad“, resp. pod ním „Vystavit rezervaci“ pro vystavení pouké rezervace pro příště.

V obou případech probíhá tisk a pookud jde o rezervaci, je fajn, aby si zákazník uchoval vytištěný papír, resp. znal alespoň číslo rezervace pro její snadné nalezení.

Byl pro Vás tento návod užitečný?