Procesní stavy expedice

  Expediční aplikace Žádné komentáře

Expediční aplikace se dělí na několik procesních stavů, kterých nabývají objednávky.

Vše

Vše obsahuje všechny objednávky bez rozdílu procesního stavu.

Přijaté

Přijaté objednávky, které ještě neprošly procesem expedice a zároveň nebyly zařazeny k vyskladnění. Jsou to zpravidla objednávky, které nejsou zaplacené a není skladem všechno zboží k jejich uspokojení.

K vyskladnění

Objednávky, které mají rezervované zboží na skladu a je možné je vychystat, neboť jsou zaplacené či jsou na dobírku.

S tímto stavem pracují pickeři a staží se, aby byl seznam prázdný 🙂
Všechny objednávky, které pickeři nachystají propadávají dále k zabalení.

K zabalení

Objednávky nachystané od pickera postupují dále k zabalení. Balič znovu zkontroluje obsah objednávky a nachystá zboží do jednoho či více balíků (pro případ objemných objednávek nabízíme možnost zabalit jednu objednávku do více balíků, které jsou však u dopravce propojeny a tvoří tak celek pro předání.

S uzavřením každého jednoho balíku mu vyjede okamžitě štítek, který na něj nalepí.

Zabaleno

Obsahuje objednávky, které jsou zabalené a čekají na svoz. V případě, kdy přijede přepravce a vytiskne se svozový list, propadnou objednávky automaticky na další stav.

Předáno dopravci

Objednávky opouští expedici v tomto stavu a znamená to, že došlo k fyzickému předání zásilek přepravci. U objednávek nadále sledujeme jejich stav u dopravců a víme, které byly doručeny, nepřevzaty, atp.

 

Kdo je picker?

Picker je skladník, který chystá objednávky z regálů do přepravek, fyzicky je však nebalí. Balení probíhá na jiném stanovišti a to zajišťuje balič. Rozdělení pozic na pickera a baliče zefektivňuje celý proces a zajišťuje dvojí kontrolu objednávky pro eliminaci chybovosti.

 

Jak vypadá efektivní balící proces za použití naší expediční aplikace?

V procesu je několik pickerů a jeden či více baličů.

Pickeří chodí po skladu s mobilními terminály, vozíkem s několika přepravkami, které mají unikátní čísla. Picker si na mobilním terminálu (čtečka Zebra, ale i běžný telefon s OS Android) otevře objednávku, načte box. Do boxu vkládá zboží, u kterého načte čtečkou EAN kód a ověří tak správnost zboží. Postupuje skladem a chystá objednávky – může zároveň chystat více objednávek za pomoci tzv. picking listů.

Jakmile má nachystáno, přesouvá plné bedny na stanoviště baličů.

Balič má své pevné stanoviště, kde má PC v expediční aplikací, čtečku, tiskárnu na štítky, případně váhu. Napípne si box, otevře se mu daná objednávka a přesouvá zboží z boxu do krabice za pomoci čtečky. Pokud narazí na objemné zboží, může jej posunout do samostatného balíku, resp. může kdykoliv balík uzavřít a pokračovat v novém balíku. S uzavřeným balíkem mu automaticky vyjíždí štítek bez ohledu na zvoleném dopravci.

Balíky jednotlivých dopravců dává na svá stanoviště (palety, klece, atp.)

Jakmile přijede dopravce pro zásilky, balič vytvoří svozový list (tzv. „na klik“) a předá balíky dopravci.

Tento proces snižuje chybovost díky dvojí kontrole, resp. používání EAN kódů. Zároveň je velmi efektivní, neboť nedochází k chaotickému pobíhání na všech stanovištích, pokud by si skladník zboží vždy sám nachystal a zabalil.

Byl pro Vás tento návod užitečný?